top of page

A. S. C. E. T.CAMP

ADMIRAȚIE

SPIRITUAL

CUNOAȘTERE

EMOȚIE

TALANT

Formularul de înscriere, completat pentru fiecare copil în parte și semnat de ambii părinți, trebuie trimis la adresa de e-mail ascetcamp@gmail.com, până la data de 9 iunie 2024.

După primirea confirmării locului, se achită un avans de 30% din pretul taberei. Avansul nu se recuperează în cazul în care copilul nu mai participă.

Achitarea integrala a prețului taberei se face până la data de 1 iulie. După această dată, banii nu mai pot fi recuperați.

bottom of page